Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

+90 212 543 90 03

+90 545 375 36 36

bilgi@crkhukuk.com

CRK HUKUK VE DANIŞMANLIK

HAKKIMIZDA

CRK HUKUK VE DANIŞMANLIK olarak Av. Cihat ÇOBAN ve Av. Ramazan ERDOĞAN birlikteliğiyle faaliyetlerimize başladık. Adalet Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar çeşitli kademelerde görevlerde bulunduktan ve ardından farklı hukuk bürolarında avukat ve danışman olarak görevler ifa ettikten sonra gerçek ve tüzel kişiler arasındaki hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları nezdinde sağlamak amacıyla, hukuki bilgi ve tecrübelerimizi adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmek üzere kurulduk. Bu amaçla detaylarını faaliyet alanlarımızda belirttiğimiz üzere gerek özel hukuk alanında, gerekse ceza hukuku alanında etkili, hızlı, ulaşılabilir hukuki destek verme gaye ve vizyonuyla hareket ediyoruz.

CRK HUKUK VE DANIŞMANLIK

FAALİYET ALANLARIMIZ

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanma için protokol düzenlenmesi, davanın en kısa sürede çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmalar, Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü vb.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Duruşmaların titizlikle takibi, her türlü suçun mağdurlarına hukuki destek verilmesi, şikayet dilekçesinin hazırlanması, mağdur vekili sıfatıyla davaların takibi vb.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Satın alınması planlanan taşınmazlarla ilgili açılmış tüm dava ve icra takiplerinin incelenmesi, hukuki durumlarının tespiti, risklerin belirlenmesi, tapu iptal ve tescil davalarının takibi vb.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Alacağın en hızlı şekilde tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri, borcun tasfiyesi için gerekli temasların sağlanması ve yapılan sulh anlaşmaları ile ilgili protokol düzenlenmesi vb.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçilik tazminat ve alacaklarının arabuluculuk veya dava yolu ile takibi, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki başvuruların yapılması, ceza ve tazminat davalarının takibi vb.

Kira Hukuku

Kira Hukuku

Konut ve işyeri kira sözleşmelerinin hazırlanması, tahliye taahhüdünün hazırlanması, kira bedelinin tespiti davaları, kiracının tahliyesine ilişkin davalar, kira alacaklarının tahsiline yönelik icra takipleri vb.

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukukunun konusuna giren vasiyet, mirasçı atama, taksim, feragat, ölünceye kadar bakma gibi her türlü sözleşmenin hazırlanması, işlemin yerine getirilmesi vb.

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

İş sözleşmesinin feshi ve işten çıkarma hususlarının arabuluculuk veya dava yolu ile takibi, alacakların arabuluculuk veya icra / iflas takibi yoluyla tahsili, her türlü ticari davanın takibi vb.

Tazminat Talepleri

Tazminat Talepleri

İş kazalarından kaynaklanan tazminat davaları, idarenin kusurundan kaynaklanan tazminat davaları, hekimin hukuki sorumluluğundan kaynaklanan tazminat davaları vb.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Ayıplı mal ya da hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların sulh veya dava yolu ile çözümü, Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler, uyuşmazlıkların çözümü vb.

CRK HUKUK VE DANIŞMANLIK

EKİBİMİZ

CRK HUKUK VE DANIŞMANLIK

MAKALELER VE YAZILAR