FAALİYET ALANLARIMIZ

CEZA HUKUKU

  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu ve diğer özel kanunlarla düzenlenmiş ve cezai müeyyideye bağlanmış her türlü suç kapsamında soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli / sanık müdafiiliği.
  • İlk Derece Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri (istinaf) ve Yargıtay (temyiz) aşamalarında her türlü savunma ve istinaf / temyiz başvuru dilekçelerinin hazırlanması.
  • Duruşmaların titizlikle takibi.
  • İş birliği halinde olduğumuz alanında uzman bilirkişilerden özel mütalaa alınarak delillerin maddi gerçeği ortaya çıkaracak şekilde irdelenmesi, savunmanın her türlü bilimsel veriyle desteklenmesi / güçlendirilmesi.
  • Her türlü suçun mağdurlarına hukuki destek verilmesi, şikayet dilekçesinin hazırlanması, mağdur vekili sıfatıyla davaların takibi.