Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafınca hazırlanmış olan 18 Ocak 2022 tarihinde 31723 sayılı Resmî Gazete ’de Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle aboneler için yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu değişiklikler elektronik haberleşmeye ilişkin birtakım hizmetler sunan işletmeciler için önemli yükümlülükler getirmektedir. Bu kapsamda, belli başlı değişiklikler özetle aşağıda yer almaktadır;

Taahhüt Edilen Hız Sağlanamazsa Cayma Bedeli Ödemeksizin İptal Mümkün Hale Geldi.

En önemli değişiklik, tüketicilerin Adrese Dayalı İnternet Hız Ölçümlerinde taahhüt edilen hız sağlanmazsa abone cihazın kalan bedeli hariç herhangi bir cayma bedeli ödemeksizin fesih hakkı tanınmasıdır. Böylece abonelere daha iyi hizmet sunulmasının da yolu açılmış oldu. Şirketler eğer iyi hizmet sunamazsa abonelerini kolaylıkla kaybedebilirler. Abonelere sağlanan hizmetin kalitesinin arttırılması için önemli bir değişiklik olmuştur.

Kimlik Teyidi ile Abonelikler Kolaylıkla Sona Erdirilebilecek.

Yönetmeliğin 12. Maddesi ile abonelikler e-imza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı bilgileri ile e-Devlet kapısı üzerinden başlatılabilecekler. Ayrıca abone işletmecide kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak veya işletmecinin müşteri hizmetlerini kullanmak sureti ile her zaman ücretsiz olarak sona erdirebileceklerine yer vermiştir. Bu sayede kimlik doğrulması yapıldıktan sonra, aboneler fesih taleplerini kendileri yapabilecektir.

Tek Bir Onayla Herşeyi Kabul Ettirmek Artık Mümkün Değil. Her Bir İşlem İçin Ayrı Onay Almak Gerekecek.

Abone bir kampanyaya üye olduğundan dolaylı olarak başka kampanyaları da onaylaması şeklinde uygulamalar vardı. Yönetmeliğin 8. Maddesinde aboneden tek onay alınmasıyla işlem yapılmasının yeterli olmadığı, ayrı ayrı onaylar alınması gerektiğine yer verilmiştir. Tüketiciye seçenek sunulmasının önü açılmış oldu. Böylece aboneler mecburiyetlerden bir nebze kurtarılmış oldu.

Sahte Kimlikle Abonelik İşlemi Yapılmasının Önüne geçilmeye Çalışılmıştır.

Kimlik fotokopisi ile abonelikler başlatılıyordu. Artık yeni kimlikle veya çipli pasaportla işlem yapıldığında kimlik fotokopisi alınmasına gerek olmayacak. Bu durum kişisel verilerimizin güvensiz ortamlarda saklanmasının önüne geçilmesi sağlayacak ve sahtecilik yoluyla abonelik başlatılmasını engelleyecek. Güvenlik açısından değişikliğin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Aboneler Karşılaştırmalar Yaparak Eski ve Yeni Abonelikler Arasında Kıyas Yapabilecek.

Aboneler yürürlüğü olmasa dahi son iki yıldaki tarifeleri görebilecek. Böylece eski ve yeni tarife arasında kıyas yapmak imkânı sağlanmış olacak. Aboneler dilerlerse e-devlet üzerinden farklı işletmelerin tekliflerini de görüntüleyebilecek.

Ücretsiz Bilgilendirme Anonsu Yapılması Yükümlülüğü Getirildi.

Aboneler tarife dışında ücretli arama yapmaları durumunda ücret alınacağına dair ücretsiz bilgilendirme anonsu paylaşılacak. Böylelikle abonenin haberdar olması sağlanacak. Gereksiz yere fazla ücret ödemesinin önüne geçilmiş olacak.

Aşım ve ödememe halinde tüketicinin menfaati yoksa bildirim yapılmaksızın hizmet durdurulamayacak

Faturanın Ödenmemesi veya Olağan Kullanımın Çok Üstünde Kullanım Olduğu Tespit Edilirse Kısıtlama Uygulanabilir ve Sonrasında Hizmet Durdurulabilir.

Abone son faturasını ödemezse veya aşırı bir kullanım yaparsa kısıtlamaya gidilebilir, hatta sonrasında sunulan hizmet durdurulabilir. Gerekli hallerde bilgilendirme imkanı olmazsa, abonelerin menfaati gereği gerekli tedbirler uygulanabilecektir.

Kaynakça: resmigazete.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.