FAALİYET ALANLARIMIZ

GAYRİMENKUL HUKUKU

  • Tapu iptal ve tescil davalarının takibi.
  • Müdahalenin men'i ve el atmanın önlenmesi davalarının takibi.
  • Tapuya ipotek ve diğer ayni hakların tesisi ve terkini (silinmesi) konusunda danışmanlık.
  • Satın alınması planlanan taşınmazlarla ilgili açılmış tüm dava ve icra takiplerinin incelenmesi, hukuki durumlarının tespiti, risklerin belirlenmesi.
  • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve diğer sözleşmelerin hazırlanması.