CRK HUKUK VE DANIŞMANLIK

HAKKIMIZDA

CRK HUKUK VE DANIŞMANLIK olarak Av. Cihat ÇOBAN ve Av. Ramazan ERDOĞAN birlikteliğiyle 01/01/2021 tarihinde faaliyetlerimize başladık. Adalet Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar çeşitli kademelerde görevlerde bulunduktan ve ardından farklı hukuk bürolarında avukat ve danışman olarak görevler ifa ettikten sonra gerçek ve tüzel kişiler arasındaki hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları nezdinde sağlamak amacıyla, hukuki bilgi ve tecrübelerimizi adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmek üzere kurulduk.

Bu amaçla detaylarını faaliyet alanlarımızda belirttiğimiz üzere gerek özel hukuk alanında, gerekse ceza hukuku alanında etkili, hızlı, ulaşılabilir hukuki destek verme gaye ve vizyonuyla hareket ediyoruz.

Genç, dinamik ve etkin ekibimizle, kendimizi daima güncel tutarak en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış departmanlara ayrılarak organize olduk ve bu çerçevede son derece kaliteli bir avukatlık hizmeti vermek için çaba gösteriyoruz.

Başta Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Tekirdağ, Konya, Adana, Gaziantep ve Kayseri olmak üzere Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde işbirliği halinde olduğumuz hukuk bürolarıyla müvekkillerimize yurt çapında hizmet vermekteyiz.