FAALİYET ALANLARIMIZ

İCRA VE İFLAS HUKUKU

  • Alacağın en hızlı şekilde tahsiline yönelik icra ve iflas takipleri.
  • İhtiyati haciz.
  • Borcun tasfiyesi için gerekli temasların sağlanması ve yapılan sulh anlaşmaları ile ilgili protokol düzenlenmesi.
  • İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerin sözleşme öncesi ve sonrası yürütülmesi.