FAALİYET ALANLARIMIZ

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  • İş sözleşmelerinin güncel mevcut ve yargı kararlarına uygun şekilde düzenlenmesi.
  • İş sözleşmesinin feshi ve işten çıkarma hususlarının arabuluculuk veya dava yolu ile takibi.
  • İşçilik tazminat ve alacaklarının arabuluculuk veya dava yolu ile takibi.
  • İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki başvuruların yapılması, ceza ve tazminat davalarının takibi.
  • Hizmet tespiti davalarının takibi.