FAALİYET ALANLARIMIZ

MİRAS HUKUKU

 • Veraset davaları (Veraset ilamı alınması veya iptali davaları).
 • Vasiyetnamenin iptali davaları.
 • Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davaları.
 • Terekenin tespiti davaları.
 • Terekenin taksimi (paylaştırılması) davaları.
 • Miras sözleşmesinden kaynaklanan davalar.
 • Tenkis davaları.
 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları.
 • Mirasın hükmen veya gerçek reddi davaları.
 • Ortaklığın giderilmesi (izaleyi şuyu) davaları.
 • Miras hukukunun konusuna giren vasiyet, mirasçı atama, taksim, feragat, ölünceye kadar bakma gibi her türlü sözleşmenin hazırlanması, işlemin yerine getirilmesi.