FAALİYET ALANLARIMIZ

SİGORTA HUKUKU

  • 5687 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1401 vd. Maddeleri uyarınca sigorta sözleşmelerinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından hukuki yaptırım ve usullerin uygulanmasının takibi.
  • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların gerek Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde gerekse de dava yolu ile çözümlenmesi.
  • Trafik kazasından kaynaklanan hem maddi hem de cismani zararların tazmini.
  • Yangın, işyeri, konut, tarım poliçe sözleşmelerinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi.
  • Sigorta poliçelerindeki muafiyet ve klozlara ilişkin hukuki danışmanlık ve yönlendirme.
  • Sigorta şirketlerinin tazminat yükümlülüğüne ilişkin ödemelerde sulh çalışmaları.
  • Sigorta şirketlerinin halefiyet oranına göre asıl hak sahibinin haklarının korunması.