CRK HUKUK VE DANIŞMANLIK

ŞİRKET DANIŞMANLIĞI

Şirketlere daimi şekilde verilen danışmanlık hizmeti kapsamında;

  • İşçi alacaklarına ve iş kazaları / meslek hastalıklarına ilişkin ihtilafların arabuluculuk veya dava yoluyla halli.
  • İş sözleşmesinin feshi ve işten çıkarma hususlarının arabuluculuk veya dava yolu ile takibi.
  • Alacakların arabuluculuk veya icra / iflas takibi yoluyla tahsili.
  • Her türlü ticari davanın takibi.
  • Mevcut tüm sözleşmelerin, güncel hukuk mevzuatı ve yargı kararları ışığında revize edilmesi.
  • Yapılacak tüm sözleşmelerin hazırlanması.
  • Talep edilen periyotlarda dava, takip ve diğer işlerin raporlanması.