FAALİYET ALANLARIMIZ

TAZMİNAT TALEPLERİ

  • İş kazalarından kaynaklanan tazminat davaları.
  • İdarenin kusurundan kaynaklanan tazminat davaları.
  • Hekimin hukuki sorumluluğundan kaynaklanan tazminat davaları.
  • Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davaları.
  • Sigorta hukukundan kaynaklanan tazminat davaları.
  • Maddi ve manevi tazminat talebi gerektiren tüm vakıalara ilişkin davalar.